logomenclub

Welkom bij menclub Leveroy

Wie zijn wij?

In 2003 is een groepje menners gestart met een menafdeling als onderdeel van Rijvereniging Leveroy. De organisatie was steeds in handen van de mencommissie van de rijvereniging.

Vanaf 28 januari 2011 zijn de menners, tijdens de oprichtingsvergadering, overgegaan naar de zelfstandige vereniging Menclub Leveroy. De afgelopen jaren is de vereniging uitgegroeid tot ruim 70 leden.

De vereniging heeft ten doel het in georganiseerd verband beoefenen van de mensport.

De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
a. het organiseren van menritten
b. het organiseren van vaardigheidswedstrijden
c. het organiseren en mede-organiseren van indooractiviteiten voor recreatiemenners
d. het organiseren van lessen en voorlichting voor menners
e. alle andere wettige middelen welke aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.

In de loop van het jaar worden door de leden van de menclub een aantal ritten uitgezet welke door leden van de vereniging maar ook leden van andere menclubs druk worden bezocht.
Omdat de leden van de menclub uit de hele regio komen zijn de ritten ook verspreid over de regio waardoor het voor de vele deelnemers steeds verrassingstochten zijn door de prachtige en afwisselende natuur van Midden-Limburg.
Een aantal ritten wordt uitgebreid met vaardigheidsoefeningen waarbij gestreden wordt voor de jaarlijkse bekers en wisselbeker.

De meeste activiteiten zijn voor de leden kosteloos.
Voor leden van Menclub Leveroy en Menclub Echt is deelname aan de ritten gratis.
Van niet-leden wordt een bijdrage gevraagd van 5,00 per aanspanning.

© 2011 ] Yvaensky design